Плевен е на 19-то място в страната по размер на брутната годишна заплата

Снимка: Cdpital.bg
Снимка: Cdpital.bg

В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2015 г. е 7 892 лв., при 10 535 лв. средно за страната, съобщават от Териториалното бюро на Националния статистически институт. По размер на възнагражденията регионът със седмия по големина град в страната е едва на деветнадесето място сред 28-те области в страната.

С най-високо средно възнаграждение е област София – 14 531 лв., а с най-ниско е област Видин – 7 011 лева. Преди Плевен са области като Габрово, Разград, Ловеч, Ямбол, Шумен, Добрич, Монтана, Пазарджик и др. През 2015 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2014 г. с 6.6%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Административни и спомагателни дейности” (20.0%) и „Строителство” (12.4%). В областта средната годишна работна заплата през 2015 г. в обществения сектор нараства с 5.3% спрямо 2014 г., а в частния – със 7.8%. 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2015 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 59 600 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната.

В сравнение с 2014 г. броят на наетите се намалява със 197 души или с 0.3%. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (6.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (5.8%), „Преработваща промишленост“ (4.1%), „Транспорт, складиране и пощи“ (1.9%), „Финансови и застрахователни дейности“ (1.4%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1.1%). 

По брой наети лица през 2015 г., Плевенска област заема 10-то място сред 28-те области в страната. .

Коментари