Кметът на Плевен: Бюджетът за 2017 година е максимално реалистичен

Снимка: Pleven.bg
Снимка: Pleven.bg

Като максимално реалистичен определи бюджета за 2017 година на община Плевен кметът Георг Спартански по време на публичното обсъждане на проекта. Той подчерта, че няма предвидено увеличаване на данъци, такси и услуги, тъй като в тези им размери се гарантира добра събираемост.

Общият размер на бюджета за 2017 година е 82 165 349 лв. В приходната му част предвидените от държавния бюджет средства са 46 054 593 лв., като от тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 41 272 393 лв.

От местни приходи е предвидено да постъпят 35 643 968 лв., като от имуществени и други данъци очакваните постъпления са 16 355 хил. лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данъкът върху недвижимите имоти – 8 млн. лв.

Планираните от данък върху превозните средства постъпления са 4 млн. лв. и са базирани на въведената система за автоматизиран обмен на данни между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и общините.

 В раздел „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” се отразяват предоставените по сметките на европроектите средства, които след верифицирането им се възстановяват по бюджета на Община Плевен.

За успешното реализиране на дейностите от проекти по оперативни програми на ЕС, ще е необходимо да бъдат използвани заеми от фонд ФЛАГ, като се предвижда да са в максимален размер от 10 млн. лв. Те са с едногодишен срок на погасяване. Само за стартирането на проекта за Водния цикъл Община Плевен ще трябва да осигури 2 млн. 50 хил. лв., уточни Спартански.

По отношение на разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности, най-големите са по функция „Образование” – над 32, 724млн. лв. Общият размер на разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности е 35 643 968 лв.

В инвестиционната програма на община Плевен за 2017 година ще бъдат планирани капиталови разходи за общо над 5, 425 млн. лева по предложения на второстепенни разпоредители с бюджет – делегирани от държавата дейности. Освен от бюджета ще бъдат извършвани инвестиционни разходи и от средства от Европейския съюз.

През 2017 година съгласно Закона за държавния бюджет на Република България до 50 % от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана след 30.04.2017 година в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа.

Около 20 улици в Плевен ще се ремонтират по Оперативната програма „Региони в растеж”, още 10 – с целева субсидия, допълни кметът Спартански.

Ще бъде направен и проект за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи лампи и за подмяна на кабелите, като се очаква след това сметките за ток и разходите по поддръжка да са поне 2 пъти по-малки.

Няма да бъдат изграждани нови детски площадки, въпреки че през 2016-а има подадени искания за изграждане на 14 нови. Средно по 50 хил. лв. трябват за изграждане на всяка от тях, за да отговарят на съвременните изисквания.

В същото време общината плаща стотици хиляди за възстановяване на щетите от вандализма по съществуващите площадки. За това за изграждането на нови може да се говори след монтирането и въвеждането на системата за видеонаблюдение със 70 точки, заяви кметът. Камери ще има на важни и проблемни места в града, както и на входовете и изходите на Плевен.

Коментари